Formand/sekretær:
Peter Rasmussen (52)
30405051 – peterrasmussen@webspeed.dk

Næstformand/Grønne aktiviteter/legeplads mv:
Jakob Borch Andersen (82)
2993 1137 – brageslund@bbsyd.dk

Kasserer/Webmaster/Grønne aktiviteter:
Kim Skødt Andersen (74)
41611625 – ksa_kc@hotmail.com

Sekretær:
Pia Hänel
Tlf (Pia) 5096 8091 – Mail: piahaeneljensen@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Lisa Danielsen
Tlf (Lisa) 2225 4468 – Lisa: l.danielsen@live.dk

Fest og glade dage:
Eva Grevsen (50)
2126 4970 – tgrevsen@gmail.com
Angelika Lykkeskov (74)
28890442- angelika.lykkeskov@gmail.com
Claus Nielsen og Karina Vivi Christensen (82)
Tlf (Claus) 5130 2176. Tlf (Karina) 42349834
Mail (Claus) clausn@voko.dk. Mail (Karina) karina-vivi@stofanet.dk

Bestyrelsen kan bestå af op til otte personer, som selv konstituerer sig.
Hele bestyrelsen er på valg hvert år.