Oversigt

På denne side kan du læse om:
Datoliste for tømning af affaldsbeholdere
Information om græsslåning
Information om snerydning
Information om “grønne” dage
Information om flagning
Information om lån af stillads
Information om lån af gas grill
Her giver foreningen gaver


Tømning af affaldsbeholdere

I 2020 tømmes vore SORTE affaldsbeholdere tirsdag i lige uger.
I 2020 tømmes vore GRØNNE affaldsbeholdere på disse datoer:

21. August, 18. September, 16. Oktober, 13. November, 11. December, 8. Januar, 5. Februar, 5.Marts, 31. Marts, 27. April, 28. Maj, 25. Juni & 23. Juli (Datoplan herefter er endnu ikke oplyst).

Bemærk, at beholderen skal være kørt frem fra klokken 6.00 og have ‘håndtaget’ vendende udad. Hvis man har behov for det kan man på www.provas.dk tilmelde sig en sms service, så man bliver adviceret forud for beholdertømning.


Information om græsslåning

Græsslåning på fællesareal inklusive “sti” ved bækken er en opgave, der går på skift mellem beboerne. Man slår således græs hver 24. gang.
Stor klipper (traktor), lille klipper (motor) og kanttrimmer findes i Maskinhuset.
Det er vigtigt at man kører de udvendige omgange på græsarealet i en retning således at græsses blæses ind imod græsplænen – og ikke ud på vejene.
Undgå så vidt muligt kørsel på vejene, da traktoren slæber en del græs med.
Man modtager en liste, når det er ens tur til at slå græs. Efter slåningen, underskriver man listen og giver den videre til sin nabo, i numerisk rækkefølge.
Det tilstræbes at man får klippet græsset før det bliver alt for “langhåret”, således at vi altid har et pænt og indbydende fællesareal.

Hvis man ikke selv er i stand til at slå græsset kan man få det gjort imod en fair betaling. Man kan kontakte Frederik (84) 31667141 eller HP (58) 60542250, som kan løse opgaven.


Information om snerydning

Det er hver beboers individuelle ansvar at friholde området foran egen bolig for sne jvnf almindelige regler for snerydning og fremkommelighed.
Hvis traktoren er klargjort til “vintertjeneste” må man meget gerne benytte denne, og det vil kun vække begejstring, hvis man tager en del af “vejnettet” med når man er i gang.


Information om ‘grønne dage’

Efter behov indkalder bestyrelsen til “grønne dage”. Det er en dag/aften, hvor der skal gøres noget ved fællesarealerne.
Bestyrelsen planlægger aktiviteterne og indkøber/skaffer fornødne materialer/værktøj.
Bestyrelsen er ligeledes vært ved en forfriskning.
Der er ikke mødepligt til grønne dage, men alle opfordres til at tage del i disse aktiviteter, der sikrer at vi har nogle pæne og velfungerende fællesarealer, og det gavner såmænd også naboskabet at man er fælles om opgaverne.


Information om flagning

Enhver beboer er velkommen til at benytte den store flagstang på fællesarealet. Stort Dannebrogsflag findes i Maskinhuset.
Husk at nedtage flag og aflevere det i Maskinhuset efter brug.

Det er desuden en god tradition, at vi flager for hinanden når der er fødselsdag og lign. Liste over fødselsdage kan fås ved henvendelse til bestyrelsen, eller kan ses på vor facebookgruppe. Vi har valgt IKKE at have listen her på siden da alle har adgang hertil.


Information om lån af stillads

Grundejerforeningen råder over et godt, stabilt stillads, der har en passende størrelse til vore husfacader. Dette stillads forefindes i Maskinhuset.
Ved stilladset er en liste, hvor man kan booke stilladset. Husk at bestille, og husk at aflevere rettidigt når du har benyttet det.


Information om lån af gas grill

Lisa og Ole (nr. 60) har været så generøse at donere deres brugte Weber gas grill til grundejerforeningen, og det siger vi naturligvis mange tak for !

Grillen er primært tænkt anvendt til arrangementer i grundejerforeningens regi (f.eks. grønne arbejdsdage o.lign.); men den kan også lånes af alle beboerne efter disse enkle regler:

  • Den kan udlånes til beboere på Skjoldsvænget 42 – 88 og kun til brug i dette område
  • Den hentes og returneres af låneren
  • Den leveres tilbage i rengjort stand !!
  • Der ophænges en kalender ved grillen i maskinhuset, hvor man i forvejen anfører det ønskede låne tidspunkt (ligesom ved lån af stilladset og flaskekøleskabet)
  • Gas betales af grundejerforeningen. Der vil normalt være en reserveflaske til rådighed, og hvis den tages i brug, informeres maskinmestrene, så den tomme flaske kan fyldes op til næste gang

Evt. spørgsmål om brug af grillen kan stilles til maskinmestrene, Holger (66) og H.P. (58).


Her giver foreningen gaver

Der er tradition for, at grundejerforeningen giver en erkendtlighed ved runde fødselsdage og mærkedage iblandt medlemmerne. Dette sker efter disse regler:

Foreningen giver en gave – til en max pris på kr 150 – ved runde fødselsdage, begyndende ved 40 år. Desuden ved konfirmation, bryllup, sølv- og guldbryllup. Dette gaveregulativ er vedtaget på generalforsamlingen i 2012.


Fejl og mangler?

Finder du fejl og mangler på denne webside, bedes du kontakte Peter Rasmussen på telefon/sms 30405051 eller (helst) på mail peterrasmussen@webspeed.dk